Effektiv miljøvennlig varme

Vi regner med at Kakkelovnsmakeriets effektive kakkelovner kan varme en mindre godt isolert enebolig med ca. 3 favner ved pr. år. Da fyrer man 1 – 2 timer morgen og kveld. Dette gir en jevn varme hele døgnet.
Vedforbruket vil være en kurv med ved pr. dag, eller ca. 15 kg ved pr. dag. Med en pris på ca. kr. 1 500,- pr. favn vil kostnaden bli ca. kr. 4 500,- pr. år for å varme opp huset med ved.
Arbeidsinnsatsen med opptenning etc. vil være under 10 min. pr. dag.

En kakkelovn fra Kakkelovnsmakeriet avsvaler ca. 5 kW etter 2 timers fyring, og deretter totalt ca. 46 kW de neste 24 timene.