Glidestøpning av skorsteiner

Kakkelovnsmakeriet anser at glidestøpning er den beste metoden for å rehablitera skorsteinen med. Enkleste metode for å koble til og blende ildsteder i senere tid. Denne type metoder fyller ut manglende fuger og sprekker i skorsteinen, Men metoden fyller ikke ut kratre i skorsteinen. Disse kratrene må mures igjen før skorsteinen kan glidestøpes. Skorsteinen rengjøres godt før den glidestøpes.

Den store fordelen med glidestøp at den opprettholder innvendig tverrsnitt, blir brukt på skorsteiner med store peiser eller skorsteiner med mange ildsteder. Skorsteinen blir helt tett etter dette har blitt utført.