Antikke

Som spesialist innenfor kakkelovner har vi et utvalg antikke ovner på lager, også noen ovner i kommisjon for kunder.
Utvalget og tilstanden varierer, be om aktuelle bilder.
Kakkelovnsmakeriet installerer antikke kakkelovner på "gamlemåten" med tegl og leirbruk, eller benytter olivinelementer som dagens ovner består av.

Det forekommer også at vi har brukte kakkelovner for salg. Det er ovner som er bygget opp på dagens byggemetode.