Refusjons-/støtteordninger

For kunder bosatt i Oslo eller andre kommuner med ENØK-tilskudd er vi behjelpelig med søknad om støtte for å bytte ut eldre forurensende ovn med en ny rentbrennende ovn.

Søknadsskjema for Oslo-baserte kunder: http://www.enoketaten.oslo.kommune.no/tilskudd_og_lan/