Virkningsgrad

Virkningsgrader

Åpen peis
15 - 20 %
Ovn uten etterbrenning, lukket trekk
30 - 35 %
Lukket peis
40 - 50 %
Ovn uten etterbrenning, åpen trekk
ca 50 %
Ovn med etterbrenning
60 - 75 %
Parafinkamin
65 - 75 %
Oljebrenner
45 - 90 %
Kleberstenovn
85 - 95 %
Kakkelovn
90- 98 %