Effektiv forbrenning med en kakkelovn

Den gode forbrenningen med en kakkelovn gjør fyringen langt mer effektiv enn vanlige vedovner og peiser,
Kakkelovnsmakeriet arbeider kontinuerlig for å finne de best mulige løsninger for miljøvennlige og effektive vedovner.
Dette arbeidet har foregått i samarbeide med Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller, og med SINTEF i Trondheim.

Fra legehold opplyses det at kakkelovner gir sunnere innemiljø enn f.eks. elektriske gjennomstrømningsovner, jernovner o.l. Dette fordi overflatetemperaturen på disse ovnene ofte blir så høy at støvpartiklene svies. Dermed oppstår pyrolyse og gasser, samt mer helsefarlige støvpartikler..
Kakkelovnen derimot har en så lav overflatetemperatur at støvpartiklene ikke svies.
Et annet poeng er at kakkelovnen er med på å skifte ut luften i huset ved at brukt luft suges inn i ovnen under forbrenningen.