Kakkelovnen Strømsholm

Dette er en illustrasjon av en tidligere installasjon.