Virkningsgrad av kakkelovn og peiser

Åpen peis 15 20 %
Ovn uten etterbrenning, lukket trekk 30 35 %
Lukket peis 40 50 %
Ovn uten etterbrenning, åpen trekk ca 50 %
Ovn med etterbrenning 60 75 %
Parafinkamin 65 75 %
Oljebrenner 45 90 %
Kleberstenovn 85 95 %
Kakkelovn 90 98 %